Merħba għal Jum ta' TALB!!!

Jum ta’ TALB huwa r-riżultat li l-Mulej jimpressjona fuq qlubna biex jgħin biex in-nies jinġiebu f’relazzjoni vera ma’ Missierna tas-Smewwiet u Sidna u Salvatur Ġesù Kristu. Mhux biss jafu dwaru, imma fil-fatt jafuh għal min hu tassew. Involut f’relazzjoni ma’ Kristu permezz tat-Talb, il-Fidi, u l-Kelma Tiegħu.

Minn Imħabba, Fidi, u Ubbidjenza lejn il-Mulej u t-tmexxija tal-Ispirtu s-Santu; dan il-ministeru se jiffoka fuq... Dixxipulat. Magħruf ukoll bħala bini ta’ Segwaċi ta’ Kristu. Aħna ma nfissru Dixxipulat għal ħadd, jew xi ħaġa, ħlief għall-Mulej Ġesù Kristu. Mhux persuna, mhux bini, jew xi ħaġa oħra... Dixxipulat biss lil Ġesù; u jilħaq lill-Missier permezz tiegħu bil-gwida tal-Ispirtu s-Santu.  

Rgħajja John & Kimmesha Lussier

ĠURNATA
OF
TALB

Ningaġġaw f’relazzjoni ma’ Kristu permezz tat-Talb, il-Fidi, u
Kelma Tiegħu

Ġesù qallu: “Jien it-triq, u l-verità, u l-ħajja; ħadd ma jiġi għand il-Missier ħlief permezz tiegħi.”

Ġwanni 14:6 (NASB)

 
 

In-Netwerk tal-Podcasts tad-Dar tal-Mulej

Blog tagħna

No posts published in this language yet
Stay tuned...

Il-Vidjows Tagħna